Profesionāls vieglo automobiļu čiptūnings

STAGE 1 PIELĀGOŠANA

Dzinēja vadības bloka pārprogrammēšana ar mērķi palielināt jaudu bez mehāniskas iejaukšanās

ČIPTŪNINGS + KOMPONENŠU ATSLĒGŠANA

Kombinētu risinājumu realizācija ar visdažādāko dzinēja sistēmu (DPF/ EGR/ FLAPS/ ADBLUE CAT) atslēgšanu un čiptūningu

ANALĪZE UN LABOŠANA

Veikto izmaiņu (čiptūninga/ sistēmu atslēgšanas) kvalitātes pārbaude un trešo personu pieļauto kļūdu labošana. Iespējama rūpnīcas iestatījumu atjaunošana un faila izveide īstā oriģināla pamatā

 FAILU NOLASĪŠANA CAUR OBD VAI BENCH REŽĪMĀ PIESLĒDZOTIES PIE VADĪBAS BLOKA PINIEM

T.: 29239458 e-pasts: [email protected]