Kas mēs esam un, kā mēs attīstāmies

SIA "DPFSolutions EP" ir 2018. gadā dibināts uzņēmums - celmlauzis, kas pirmais Latvijā uzsāka piedāvāt inovatīvu un efektīvu visu veidu un izmēru DPF filtru un katalizatoru tīrīšanu.
DPF ir dīzeļdegvielas daļiņu filtrs, kas uzkrāj piesārņojošās ķimikālijas, kas rodas degvielas sadegšanas procesā, pirms šīs daļiņas sasniedz izpūtēju un nokļūst atmosfērā. DPF tīrīšana ir svarīga, lai nodrošinātu labu transportlīdzekļa veiktspēju un degvielas efektivitāti. Ja filtrs ir aizsērējis, tad palielinās degvielas patēriņš un samazinās motora jauda.

Uzņēmuma attīstoties un ņemot vērā klientu vajadzības, no 2020.gada 1.jūlija piedāvājam pilnu servisu kvēpu filtru un katalizatoru tīrīšanā - sākot no pirmās konsultācijas, problēmas diagnosticēšanas, DPF filtra vai katalizatora demontāžas, tīrīšanu, uzstādīšanu, atkārtotu diagnostiku, automašīnas nodošanu klientam un atkārtotu konsultāciju par efektīvāku automašīnas turpmāko ekspluatāciju, novērtējot DPF filtra stāvokli. Mūsu pieredzējušais meistars konstatēs jebkādus automašīnas defektus, kas izraisījuši DPF filtra aizaugšanu ( ja tādi būs), kā arī piedāvās risinājumus to novēršanai.  

Uzkrājot pieredzi un zināšanas tīrot DPF filtrus jau vairāku gadu garumā, ir nācies secināt, ka nereti tiek atvests bojāts DPF filtrs, kuru iztīrīt vairs nav iespējams, tādēļ, lai pieturētos pie pilna servisa nodrošināšanas, no 2022. gada 1.janvāra piedāvājam arī ekoloģijas atslēgšanas (čiptūninga) pakalpojumus. 


Profesionālā DPF un katalizatoru tīrīšanas iekārta iegādāta ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros, realizējot projektu ar Nr. 18-07-AL05-A019.2103-000001 “Automobiļu un traktortehnikas atgāzu izplūdes sistēmu tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana”.